Our portfolio is motors

Елпром Харманли е...

най-голямото предприятие в България за производство на асинхронни електромотори, което има повече от 40-годишна история. Фирмата притежава 3 производствени площадки - в град Харманли, Пловдив и една в Троян. Фирмата изнася продукцията си в повече от 30 държави по света като основният ни пазар е в Германия. 

виж още »

Our work in focus

Елпром Харманли е дългогодишен производител на асинхронни електромотори от 0,12 kW до 30 kW. Фирмата изнася продукцията си в повече от 30 държави по света и е най-големият производител в Бъл...

Фирма "Елпром Харманли" предлага услуги в областта на проектирането на асинхронни електродвигатели и задвижвания както и тестването им със съвременна апаратура. Може да предложим металообраб...

Our Year in review

Заповядайте на изложбения щанд на Елпром Харманли в Хановер, Германия

И тази година Елпром Харманли ще участва на техническия панаир в Хановер от 20-ти до 24-ти Април.

21.02.

Проект по схема "Повишаване на производствения капацитет"

На 09.02.2016 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0851-C01/09.02./2016 г. „Подобряване на производствени...

09.02.

IE4 мотори

Елпром Харманли АД разработи електродвигатели с постояни магнити с клас на енергийна ефективност IE4 за клиент в областа на компресорната техника.

14.01.

Нов лабораторен стенд

Новият ни лабораторен стенд е вече при нас.

06.01.

Реконструкция

Скоро реконструкцията на клона ни в Пловдив, ще бъде завършена.

20.01.