Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Series SPM80