Нестандартни ел. мотори и задвижвания:

Енергийно ефективни двигатели