Стандартни електромотори:

Трифазни NEMA мотори

Електродвигателите отговарят или надвишават изискванията за енергийна ефективност ниво Premium Efficiency, осигуряват икономия на енергия, характеризират се с понижена температура при работа и  увеличен живот.

Обикновено се предлагат в изпълнение TEFC - Totally Enclosed Fan Cooled, но могат да се изпълняват и в други изпълнения при заявка от клиентите напр. TENV - Totally Enclosed Non-Ventilated

 Technical_DATA

 

Предлагат се всички основни форми на изпълнение:

Base Mount - Т

C-face without Base - C

C-face with Base - TC