За нас:

Екип

Тодор Бояджиев

Изпълнителен директор

Тел: (+ 359 2) 965 1235

Имейл: todorboyadjiev@elprommotors.com

 

Мариета Младенова

Търговски директор 

Тел: (+359 2) 965 1220

Имейл: sales@elprommotors.com

 

Виолета Вълчева

Търговия вътрешен пазар

Тел: +359 887 675 470

Имейл: marketing@elprommotors.com

 

Дипл. Инж. Георги Савов

Технически директор

Факс: (+359 32) 683254

Имейл: technics@elprommotors.com

 

Дипл. Инж. Петър Кючуков

Главен конструктор 

Имейл: ko@elprommotors.com

 

Дипл. Инж. Иван Тодоров

Инженер

Имейл: i.todorov@elprommotors.com

 

Дипл. Инж. Георги Господинов

Инженер

Имейл: g.gospodinov@elprommotors.com

 

Дипл. Инж. Анатоли Кузов

Инженер

Имейл: a.kuzov@elprommotors.com